Voortgang Strafproces

Op 11 mei 2012, besloot de rechter het proces op te schorten. Het Openbaar Ministerie kreeg opdracht uit te zoeken in hoeverre de omstreden amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet en internationale verdragen. De Surinaamse grondwet verbiedt inmenging in een lopend strafproces.

De Krijgsraad zal een brief van procureur-generaal Subhas Punwasi in behandeling nemen. Hierin staat de schriftelijke reactie van het OM naar aanleiding van het onderzoek naar de amnestiewet.

 

Verklaring Bouterse in 2004

De omstandigheden waaronder de vijftien personen omkwamen, zijn tot op heden nooit volkomen opgehelderd. Bouterse zei in een verklaring die op 10 december 1982 op de Surinaamse televisiezender STVS door de nieuwslezer werd voorgelezen: “Toen woensdagmiddag (8 december) het transport van de verdachten van het Fort Zeelandia naar de kazerne op technische problemen stuitte, werd besloten dit transport in de avonduren plaats te doen vinden. Bij dit transport ondernam een aantal der aangehoudenen, vermoedelijk op instigatie van twee der aangehouden militairen, een wilde vluchtpoging. Nadat schoten in de lucht hen niet van hun ontsnappingspoging konden weerhouden, moest gericht worden geschoten waarbij een deel der aangehouden samenzweerders het leven liet“. In 2004 legt Bouterse in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek t.b.v. het 8 decemberstrafproces een uitgebreide verklaring af. De officiele verklaring – 4 delen –  is hier in zijn geheel te lezen.

Lees meer

12 December voortgang strafproces decembermoorden

De Krijgsraad in Suriname vervolgt op 12 december het strafproces van de Decembermoorden. Dit werd bevestigd door Carmen Rasam, de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie (OM). Er is geen kennisgeving verstuurd naar de verdachten of hun advocaten voor deze zitting omdat deze uitsluitend zal gaan over de procedurele kant van het strafproces. Voor het eerst sinds 2007 is de zitting niet in Boxel, maar in het gerechtsgebouw in de Frederik Derbystraat.

Op de tot nu toe laatste zitting van het proces op 11 mei 2012, besloot de rechter het proces op te schorten. Het Openbaar Ministerie kreeg opdracht uit te zoeken in hoeverre de omstreden amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet en internationale verdragen. De Surinaamse grondwet verbiedt inmenging in een lopend strafproces.
Lees meer

Oud-kolonel Valk Overleden

Hans Valk was na de onafhankelijkheid in 1975 leider van de militaire missie op de Nederlandse ambassade in Suriname. De militaire missie moest assisteren bij de opbouw van het Surinaamse leger. Algemeen wordt aangenomen dat Valk de raadsheer van Bouterse was en het brein achter de sergeantencoup van 1982. In de uitzending van Andere Tijden op 19 maart 2009 vertelt André Haakmat – toenmalig vice- premier, minister en adviseur van Bouterse – over de lovende woorden die Bouterse sprak op de afscheidsreceptie van Valk, die na de coup van 1980 door Nederland werd teruggehaald om een functie bij de  Navo te gaan vervullen. Bouterse zou gezegd hebben: ‘Ik ga hier iets onthullen wat alleen u en ik weten. Zonder u zou deze staatsgreep nooit zijn gebeurd’. De rol die kolonel Valk gespeeld zou hebben bij de omverwerping van het wettige gezag in Suriname is ondanks diverse onderzoeken nooit opgehelderd.

In het strafproces naar de decembermoorden zou hij volgens Irwin Kanhai, de advocaat van Bouterse, een belangrijke getuige voor Bouterse kunnen zijn geweest, die hij graag had willen horen.

In februari 2012 bij de viering van 32 jaar revolutie komt Badrissein Sital – voormalig voorzitter van de Nationale Militaire Raad (NMR) en verdachte in het strafproces naar de decembermoorden –  namens zichzelf en president Bouterse met opmerkelijke uitspraken over de kolonel. ‘Nooit en te nimmer heeft Valk een rol gespeeld in de staatsgreep’. Volgens Sital zou Valk wel bezig geweest zijn een rechtse coup voor te bereiden met officieren in het leger die niet behoorden tot de ‘grass roots’.  ( bron: Starnieuws)  Oud-kolonel Valk overleed in een verzorgingshuis in Apeldoorn, Nederland. Hij leed aan Alzheimer en werd 84 jaar oud.

Jurist Freddy Kruisland overleden

Het was Kruisland die in 2000 namens de nabestaanden het verzoekschrift schreef waarmee op het nippertje de verjaring van de decembermoorden werd gestuit. Met de dood van Kruisland, die zich vanaf het begin belangeloos en onvermoeid inzette voor de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV), verliezen niet alleen de nabestaanden maar ook de rechtstaat Suriname een belangrijke voorvechter voor recht en democratie. Freddy Kruisland werd 73 jaar.

Schorsing strafproces 8 decembermoorden

Op 11 mei 2012 wordt op de 53ste zitting van de Krijgsraad duidelijk of het strafproces naar de 8 decembermoorden doorgaat, stopt of wordt aangehouden tot er een Constitutioneel Hof is geinstalleerd in Suriname.

Voor de zitting van vandaag die om 09.30/14.30 uur staat gepland zijn de 22 verdachten opgeroepen: hoofdverdachte Desi Bouterse, legerleider op 8 december 1982, Arthy Gorré, voormalig commandant van het elitekorps Echo Compagnie, de toenmalige officier Etienne Boerenveen en voormalig militaire topper Jimmy Stolk, indertijd directeur van de penitentiaire inrichting Santo Boma.

Lees meer