Behandeling Amnestiewet

In de openbare vergadering van de Assemblee wordt een begin gemaakt met de behandeling van het wetsontwerp voor de Amnestiewet.

In binnen- en buitenland komt naast steun ook veel kritiek op deze wet. Voor de tegenstemmers is het van belang dat de onafhankelijke rechter zijn rechtspleging ongestoord, zonder tussenkomst van de wetgevende macht en de uitvoerende macht, doet. Bovendien is elke inmenging voor zaken die bij de rechter lopen bij wet verboden. De voorstemmers zeggen in belang van Suriname deze periode te willen afsluiten, vooral om de ontwikkelingen, rust en de stabiliteit te handhaven.

Amnestiewet – Artikel 1 van de wet van 1989, afgekondigd in 1992, wordt als volgt gewijzigd: De zinsnede: “Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 januari 1985 en eindigende op de datum van de inwerkingtreding van deze wet.” wordt gewijzigd in:
“Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 april 1980 en eindigende op 19 augustus 1992 strafbare feiten hebben begaan en/of daarvan worden verdacht in het kader van verdediging van de staat en/of omverwerping van het wettig gezag zoals de gebeurtenissen in December 1982 en de Binnenlandse oorlog”. 

Bespreking wetswijziging. De wijzigingen in de amnestiewet van 1992 worden voor de eerste keer in het openbaar besproken. Het parlement buigt zich erover maar de verschillende meningen en standpunten komen niet nader tot elkaar. De vergadering wordt omstreeks 18.00 / 23.00 uur geschorst en wordt op dinsdag 3 april 2012 om 09.00 / 14.00 uur voortgezet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *