Schorsing strafproces 8 decembermoorden

Op 11 mei 2012 wordt op de 53ste zitting van de Krijgsraad duidelijk of het strafproces naar de 8 decembermoorden doorgaat, stopt of wordt aangehouden tot er een Constitutioneel Hof is geinstalleerd in Suriname.

Voor de zitting van vandaag die om 09.30/14.30 uur staat gepland zijn de 22 verdachten opgeroepen: hoofdverdachte Desi Bouterse, legerleider op 8 december 1982, Arthy Gorré, voormalig commandant van het elitekorps Echo Compagnie, de toenmalige officier Etienne Boerenveen en voormalig militaire topper Jimmy Stolk, indertijd directeur van de penitentiaire inrichting Santo Boma.

Voor de rechtbank moeten vandaag ook verschijnen de burgers: Errol Alibux, Dick de Bie, Winston Caldeira, Imro Themen en Iwan Krolis. De meesten voormalige toppers van de politieke partij de PALU. De links georienteerde Palu wordt gezien als het brein achter de gebeurtenissen rond 8 december 1982.

Van de groep van 16 coupplegers zijn opgeroepen:  Benny Brondenstein, Steven Dendoe, Roy Esajas, Ernst Gefferie, John Nelom, Ruben Rozendaal en Marcel Zeeuw. De andere leden van de groep zijn niet meer in leven.

Ook de (ex) militairen Wim Carbière, Iwan Dijksteel, Edgar Ritfeld moeten vandaag verschijnen.

De (ex) militairen Orlando Heidanus, Kenneth Kempes, Lucien Lewis wonen in Nederland. Zij zijn niet op zittingen verschenen en worden ook niet vertegenwoordigd door advocaten.

Drie verdachten zijn niet opgeroepen door de Krijgsraad: Badrissein Sital, Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno. In 1982 waren ze geen militair maar minister en moeten daarom voor een kantonrechter verschijnen. Het Hof van Justitie heeft voor die strafzaak nog geen kantonrechter aangewezen.

De Krijgsraad heeft twee kamers.  In de burgerkamer zal hoofdrechter Cynthia Valstein – Montnor door de burgerrechters Robby Rodrigues en Iwan Rasoelbaks worden bijgestaan. In de militaire kamer zitten naast  mw. Valstein, de militaire rechters kolonel Mike Cooper en luitenant-kolonel Carlos Li Fo Sjoe.

In beide kamers is Roy Elgin, de aanklager, de auditeur militair (OM).

Oordeel: het ingenomen standpunt van het OM t.a.v. de geldigheid van de amnestiewet is volgens de Krijgsraad bij monde van Mw. Valstein-Montnor onduidelijk. Suriname kent een rechtsartikel ( art.131 lid 3) dat inmenging in bestaande en lopende rechtszaken verbiedt. Zij vraagt een duidelijker standpunt te formuleren over dit rechtsartikel in relatie met de aangenomen amnestiewet. De Krijgsraad maakt duidelijk dat zij zichzelf in dit stadium bevoegd vindt dit oordeel te geven.

De zittingen van de militaire – en burgerkamer zijn geschorst en zullen pas worden opgeheven op verzoek van het OM als er meer duidelijkheid is over de onlangs aangenomen amnestiewet. De vraag die voorligt is, of de amnestiewet wel of niet in strijd is met het genoemde rechtsartikel in de grondwet. Dat kan worden uitgezocht door een ‘gewone’ rechter bij het afwezigzijn van een Constitutioneel Hof. Het door een ‘gewone’ rechter laten beoordelen van de amnestiewet op artikel 131 lid 3 kan gezien worden als een stap van de Krijgsraad om haar onafhankelijkheid te behouden.

Dinsdag 15 mei a.s wordt het nu uitgesproken oordeel door de rechter vrijgegeven, dan kan het standpunt van de rechtbank nauwkeuriger worden bestudeerd. Het OM heeft 14 dagen de tijd om te komen met een antwoord. Op dit moment zijn er verschillende lezingen en interpretaties over het oordeel van de rechter. In ieder geval stopt het proces niet, blijft de strafzaak formeel lopende en wordt het waarschijnlijk opgeschort tot er een Constitutioneel Hof is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *