Flashbericht – Zitting 30 augustus 2021 – aanvang: 09:00 Surinaamse tijd

Zal de krijgsraad haar vonnis van de verzetzaak vandaag uitspreken? Of zal de zitting weer worden uitgesteld? Op 29 november 2019 werd Desi Bouterse bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor de executies op 15 tegenstanders op 8 december 1982. De krijgsraad vond wettig en overtuigend bewijs, dat deze misdaad met voorbedachten rade was gepleegd. Bouterse werd bij verstek veroordeeld, omdat hij nooit op de zittingen is verschenen. Benny Brondenstein, Iwan Dijksteel en Ernst Gefferie kregen ieder 15 jaar cel. Steven Dendoe, Kenneth Kempes en Lucien Lewis kregen tien jaar gevangenisstraf. Medeverdachte Etienne Boerenveen en Jimmy Stolk werden vrijgesproken.

De advocaat van Bouterse, Urwin Kanhai, zegt tegen het vonnis in beroep te gaan.  Als je tegen een vonnis bij verstek in hoger beroep wil gaan, moet je verzet aantekenen. Bij verstek is de verdachte verplicht te verschijnen. Dat had Bouterse tot dan toe niet gedaan. Het verzet werd in januari 2020 door de krijgsraad toegekend.

Uiteindelijk oordeelde het Constitutioneel Hof op 22 juli 2021 ook dat de gewijzigde Amnestiewet van 5 april 2012 in strijd is met de grondwet en geratificeerde internationale verdragen. Ex-legerleider Desi Bouterse en de andere verdachten van de moorden van 8 december 1982, komen niet in aanmerking voor amnestie. Het strafproces begon in 2007 en zal, naar het zich laat uitzien, vandaag na 14 jaar tot een eind worden gebracht. Tegen het vonnis kan nog in hoger beroep worden gegaan.

De veroordeelden/verdachten zeggen allemaal in beroep te zullen gaan.

Even een korte terugblik.

Waarom heeft het zo lang geduurd?
Het oponthoud ontstond door verschillende pogingen het proces te stoppen en het strafproces werd verschillende malen uitgesteld. Onder andere door de gewijzigde amnestiewet, die in 2015 door het Surinaamse parlement was aangenomen. De verschillende interpretaties over de rechtsgeldigheid van de wet zorgden voor vertraging. In juni 2016 bepaalde de krijgsraad dat de gewijzigde wet ongeldig was, omdat hij was gewijzigd en aangenomen tijdens een lopend proces. De toetsing door een Constitutioneel Hof bleef uit, omdat dat er toen nog niet was, waardoor de krijgsraad bevoegd was te bepalen. In 2017 vlak voor de strafeis zou worden uitgesproken, ging het Openbaar Ministerie ook nog in hoger beroep tegen het besluit van de krijgsraad. De rechtbank en het Hof van Justitie stelden beiden onafhankelijk van elkaar vast, dat Bouterse ten onrechte had ingegrepen in het proces en dat er geen beroep meer gedaan kon worden op het genoemde grondwetsartikel. Daarmee was de weg vrij voor de krijgsraad om het strafproces te vervolgen.

Op 28 juni 2017 werd door aanklager Roy Elgin 20 jaar cel geëist tegen hoofdverdachte Bouterse. In zijn requisitoir sprak Elgin van moord met voorbedachten rade. De krijgsraad ging daar op 29 november 2019 in mee.

Gerechtigheid en Vergelding

Op de 38ste herdenking van de Decembermoorden in kerkgebouw De Duif in Amsterdam heeft men er alle vertrouwen in dat de schuldigen hun straf niet zullen ontlopen.  Met ‘Lock him up!’ sloot advocaat Gerard Spong als laatste spreker van de herdenking de avond af.

Op deze herdenking werd een eerste exemplaar van het boek ‘Recht en waarheid maken vrij – de decembermoorden herdacht’ aan de initiatiefnemer van de herdenkingen, Romeo Hoost, overhandigd. In Suriname kreeg president Chan Santokhi het eerste exemplaar.

Het boek is een idee en initiatief van journalist Noraly Beyer en ontstond na de herdenking van 2019. Het vonnis was net uitgesproken.  De toon van de speeches was zo anders dan de voorgaande jaren, die moesten worden bewaard, vond Beyer.  De brochure die ze in gedachten had groeide langzaamaan uit tot een pracht boekwerk met indringende herinneringen van nabestaanden en  schitterende illustraties van de kunstenaars, Kenneth Beeker en Raul Balai. Het boek is in Nederland en Suriname in de boekhandels te koop.

De 8 Decemberherdenking van 2020 was door de strenge coronamaatregelen, ingetogen, plechtig en intiem.

Registratie herdenking 2020 is hier terug te kijken: https://www.salto.nl/programma/brasa-tv/7Higm65bbi6SowoiqC6YMo

 

Huis Harold Riedewald – illustratie Raul Balai

In Verzet

Desi Bouterse heeft verzet aangetekend tegen het vonnis dat de Krijgsraad op 29 november 2019 uitsprak: 20 jaar celstraf. Je kan in verzet als je niet persoonlijk aanwezig was bij de uitspraak. In verzet gaan, is nog de enige manier om het uitgesproken vonnis aan te vechten. Een voorwaarde is wel dat je persoonlijk verschijnt. Je kan nog wel twee keer niet verschijnen, maar als je uiteindelijk toch niet verschijnt is het vonnis onherroepelijk. Voor zover nu bekend, zal Bouterse verschijnen. Zijn politieke partij, de NDP, is al drukdoende de achterban te mobiliseren om massaal naar de Krijgsraad te komen.

Met het in verzet gaan ben je geen veroordeelde meer maar weer verdachte. Dat betekent dat de advocaten, getuigen mogen oproepen en of nieuwe feiten kunnen aandragen. Dat kan een lang en slepend proces worden. Uiteindelijk zal de Krijgsraad op basis van de nieuwe feiten moeten komen tot een uitspraak en vonnis wijzen. Wordt het weer een veroordeling, dan kan nog in Hoger Beroep worden gegaan bij het Hof van Justitie.

De zaak dient op woensdag 22 januari 2020 om 09:00 Surinaamse tijd.

Update:

Na lange tijd wordt de zaak weer voortgezet – de verkiezingen zijn inmiddels achter de rug en Desi Bouterse is president af. De zitting van vrijdag 30 oktober 2020 wordt uitgesteld naar 30 november 2020.

De behandeling die voor deze vrijdag stond gepland, maar ging niet door omdat Bouterse om privé redenen niet kwam opdagen. Volgens rechter Cynthia Valstein-Montnor moet Bouterse bij de volgende zitting aanwezig zijn.

Als hij dan weer niet verschijnt, blijft het oude vonnis staan, aldus Valstein-Montnor.  Eind vorig jaar werd Bouterse – toen nog president van Suriname – veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de Decembermoorden van 1982.

20 Jaar Celstraf voor Desi Bouterse

Vandaag 29 november 2019 is de Krijgsraad onverwacht begonnen met het uitspreken van de vonnissen van de 8 decemberstrafzaak. De strafzaak begon op 30 november 2007.

De Krijgsraad had voor vandaag alle verdachten in de 8 decemberstrafzaak opgeroepen voor de bekendmaking van de datum van de uitspraak.

De vonnissen worden onder strenge veiligheidsmaatregelen uitgesproken.

Verrassend is de vrijspraak van Etienne Boerenveen. Tegen hem had het Openbaar Ministerie 20 jaar cel geëist. De Krijgsraad van de burgerkamer: Cynthia Valstein-Montnor, Suzanne Chu en Rewita Chatterpal concludeert dat er geen bewijs is geleverd tegen hem.

Tegen Jimmy Stolk had auditeur-militair Roy Elgin vrijspraak gevorderd. De Krijgsraad is meegegaan met de eis en sprak hem vrij. Arthy Gorré die ook terechtstond in deze kamer is intussen overleden. Er was 20 jaar tegen hem geëist. Zijn zaak is niet ontvankelijk verklaard door de rechtbank.
Het vonnis van Bouterse telt 120 pagina’s

De rechters gaan grondig te werk en komen met een uitvoerige motivering van de uitspraak. De belastende verklaring van vakbondsleider Fred Derby, maar ook de verklaringen van Roy Horb, Dick de Bie en lijfwachten van Bouterse en anderen bevestigen de aanwezigheid van bevelhebber Bouterse tijdens de executies in december 1982.

Uitspraak 20 jaar celstraf voor Desi Bouterse

‘De Krijgsraad acht zich in de zaak tegen hoofdverdachte Desi Bouterse ontvankelijk en stelt dat van alle aanklachten, acht feiten, bewezen zijn. Verder stelt de Krijgsraad vast dat opzet en voorbedachten rade voldoende bewezen zijn’. ‘Verdachte Bouterse bepaalde het beleid. Hij was de machtigste man in het leger en toonde dat door Derby weg te sturen’. ‘Ook heeft Bouterse nooit berouw getoond’. ‘Er is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte, opzettelijk ter dood heeft gebracht na kalm beraad en rust. Het misdrijf is medeplegen van moord. De Amnestiewet is niet van toepassing’. De Krijgsraad eist geen onmiddellijke gevangenneming. (bron: Radio ABC)

Irwin Kanhai, de advocaat van Desi Bouterse, liet weten in verzet tegen het vonnis te gaan. Met het in verzet gaan krijgt Bouterse weer de status van verdachte. Bij verzet zal de strafzaak behandeld worden  bij de kantonrechter. Tegen dat vonnis kan weer in hoger beroep worden gegaan. Een eventuele gevangenneming kan pas na het hoger beroep. Mocht er na bewandeling van alle rechtswegen, beroep op gratie of amnestie worden gedaan, dan kan de strafzaak bij het Internationaal Strafhof  worden heropend.

President Desi Bouterse is niet in het land, hij is op staatsbezoek in China.

Op dezelfde dag  heeft de Krijgsraad in de militaire kamer veroordelingen uitgesproken tegen zes ex-militairen. Er zijn straffen opgelegd tussen 10 en 15 jaar. Van geen van de veroordeelden is gevangenneming bevolen.

De rechtbank heeft Benny Brondenstein, Ernst Gefferie en Iwan Dijksteel elk 15 jaar cel opgelegd. Stephanus Dendoe, Kenneth Kempes en Luciën Lewis hebben elk tien jaar cel gekregen. Tegen allen was door het Openbaar Ministerie 20 jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist. De rechtbank is in deze gevallen niet meegegaan met de strafeis van auditeur-militair Roy Elgin.

Net als in de burgerkamer tegen ex-bevelhebber Desi Bouterse, hebben deze veroordeelden twee weken de tijd voor hoger beroep of ze mogen verzet aantekenen tegen het vonnis. De zitting heeft geduurd tot 21.00 uur Surinaamse tijd.

In het 8 decemberstrafproces heeft alleen ex-bevelhebber Desi Bouterse 20 jaar onvoorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen, zoals geëist door het Openbaar Ministerie. Alleen Etienne Boerenveen, tegen wie 20 jaar was geëist, is vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. (bron: Starnieuws)

 

 

Aanklager eist 20 jaar celstraf voor Bouterse

Aanklager eist 20 jaar onvoorwaardelijke celstraf voor Desi Bouterse.

De strafzaak naar de decembermoorden van 1982 is vandaag hervat. Het Openbaar Ministerie (OM) had in hoger beroep geprobeerd een einde te maken aan het strafproces, toen de Krijgsraad begin dit jaar een verzoek daartoe had afgewezen. Het Hof van Justitie vond echter dat er geen gronden daarvoor waren en oordeelde dat het proces moet worden voortgezet.

De toenmalige legerbevelhebber, nu president van Suriname, Desi Bouterse, is de hoofdverdachte in het 8 december strafproces waarbij 15 critici van het militair bewind werden gemarteld en vermoord.

Omstreeks 14:30 uur Nederlandse tijd werd het proces hervat.

Uit de rechtzaal

Aanklager: De Decembermoorden waren goed voorbereid dus is er  sprake van voorbedachte rade. Alhoewel er geen bewijs is gevonden dat Bouterse zelf heeft geschoten, kan uit de vele getuigenverklaringen en uit de bewijslast geconcludeerd worden dat Bouterse in Fort Zeelandia aanwezig was en strafbare feiten heeft gepleegd. De aanklager ziet Bouterse niet als pleger, maar als medepleger. Paul Bhagwandas zou de pleger zijn. Er wordt door de aanklager Roy Elgin, 20 jaar onvoorwaardelijk geëist tegen de hoofdverdachte Desi Bouterse.

 

 

 

Strafzaak Decembermoorden gaat door

De strafzaak Decembermoorden gaat door. Het Hof van Justitie, het hoogste rechtscollege, heeft dat in hoger beroep beslist. Het Openbaar Ministerie (OM) had hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad op 30 januari 2017 om door te gaan met het strafproces. Het OM is niet ontvankelijk verklaard door het Hof van Justitie. De zaak is daarmee terug verwezen naar de Krijgsraad.

De toenmalige legerbevelhebber, nu president van Suriname, Desi Bouterse, is de hoofdverdachte in het 8 december strafproces waarbij 15 critici van het militair bewind werden gemarteld en vermoord. De raadsman van Bouterse was niet aanwezig, maar liet zich vertegenwoordigen door een kantoorgenoot.  Van de verdachten was alleen Edgar Ritfeld persoonlijk aanwezig.

De Raadkamer werd gevormd door de rechters Dinesh Sewrattan, Anand Charan en Dennis Kamperveen. Het OM had het Hof gevraagd de beslissing van de Krijgsraad om door te gaan met het 8 december strafproces te vernietigen en te beslissen tot het onmiddellijke beëindiging van de strafzaak. Daarmee vroeg het OM het Hof te beslissen dat het bevel van de regering gehandhaafd blijft.

De regering had op basis van artikel 148 van de grondwet het OM op 29 juni vorig jaar opgedragen om de vervolging van de strafzaak onmiddellijk te stop te zetten. Alle redenen die aangevoerd werden hadden betrekking op de veiligheid van de Staat, die zou  ernstig in gevaar wordt gebracht door de voortzetting van het strafproces.  Dat is niet gebleken. De Krijgsraad mag dus doorgaan met het vervolgen van alle verdachten.

Meer informatie over de verdachten: https://jessicadikmoet.nl/decembermoorden/verdachten/