Grote Verzoendag

Het moest de grote verzoendag worden deze 5de mei. De drie politieke leiders, Bouterse, Somohardjo en Brunswijk omhelsden elkaar weliswaar hartelijk op het podium op het onafhankelijkheidsplein, maar de boodschap die werd verkondigd en bleef hangen, was allesbehalve broederlijk en vergevingsgezind. President Bouterse maakt duidelijk dat hij bepaalt wat er in het land gebeurt en iedereen die het anders ziet of wil, destabiliserend bezig is. Hij begrijpt bovendien niet waarom er zo’n heisa gemaakt wordt over de decembermoorden. Er zijn immers maar 15 mensen omgekomen. De adviseur en geestelijk leider van de president, bisschop Steve Meye maakt eveneens in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat iedereen die daar anders over denkt, staatsgevaarlijk is en een vijand van het land.

Waarheidscommissie

De waarheidscommissie die voortvloeit uit de aangenomen amnestiewet wordt in besloten vergadering besproken door het parlement. Het Nieuw Front laat in die vergadering weten niet te zullen deelnemen aan besprekingen die tot de instelling van zo’n commissie moeten leiden. Dit besluit hebben zij o.a. met de nabestaanden besproken. Zij blijven erbij dat de wet niet grondwettelijk is en in strijd met internationale verdragen.

Conferentie Straffeloosheid

In de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam wordt door o.a. Het Komitee 1982 Amnestie Nee in samenwerking met het Comitee Herdenking Slachtoffers Suriname een conferentie tegen straffeloosheid in Suriname georganiseerd. De conferentie heeft als doel nieuwe vooruitzichten voor de solidariteitsbeweging in Nederland aan te geven. Aanvang 19.00 uur.

De Aanklacht

In deze zitting van de Krijgsraad staat het requisitoir  – de aanklacht –  van de auditeur-militair gepland. De bedoeling is dat het wordt uitgesproken tegen o.a. Bouterse, Gorré, Boerenveen en Stolk. Aanvang: 09.30/14.30 uur.

De juristen Freddy Kruisland, de advocaat van de nabestaanden, Irwin Kanhai, advocaat van Bouterse  en Benito Pick, die Ruben Rozendaal bijstaat, hebben eerder laten weten dat de afkondiging van de amnestiewet de zitting niet kan voorkomen., omdat de Krijgsraad pas kennis van deze wet neemt wanneer dit aan de orde wordt gesteld tijdens de zitting.

Aanvankelijk laat Irwin Kanhai, de advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse weten  zijn pleidooi in het 8 decemberstrafproces gewoon te gaan houden. ‘Ik zal wijzen op de amnestiewet, maar ik ga geen beroep daarop doen het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren’, aldus Kanhai.  Hij laat weten in zijn pleidooi vrijspraak te zullen eisen voor zijn cliënt Bouterse en overige verdachten die hij verdedigt. Hij acht de tenlastelegging moord en uitlokking tot moord niet bewezen.

Aan het begin van de zitting vraagt het Openbaar Ministerie in de persoon van auditeur- militair Roy Elgin de zaak voor onbepaalde tijd op te schorten tot er een Constitutioneel Hof is.  Alleen een Constitutioneel Hof zou bevoegd zijn te toetsen of de omstreden wet  in strijd is met de grondwet. Suriname heeft zo’n hof niet. De advocaten hebben op de zitting verzocht het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren.

Status 8 Decemberstrafproces:  Op de tot nu toe laatste zitting van het proces op 11 mei 2012, besloot de rechter het proces op te schorten. Het Openbaar Ministerie kreeg opdracht uit te zoeken in hoeverre de omstreden amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet en internationale verdragen. De Surinaamse grondwet verbiedt inmenging in een lopend strafproces. Meer in: Berichten.

OPMERKELIJK. Na enige tijd doen hardnekkige geruchten de ronde dat Irwin Kanhai, de advocaat van Desi Bouterse, het brein zou zijn achter het versneld laten aannemen van de amnestiewet.

Stemming Amnestiewet

De omstreden amnestiewet die hoofdverdachte Desi Bouterse en de andere 24 verdachten vrij moet pleiten voor de moorden op en omstreeks 8 december 1982 wordt met 28 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

Op aandringen van oud-president Ronald Venetiaan, die  in de oppositie zit, wordt er hoofdelijk gestemd, ‘opdat iedereen zal weten, wie er voor deze wet heeft gestemd’. Vlak voor de stemming wordt de vergadering in allerijl geschorst omdat blijkt dat de slachtingen bij het plaatsje Moiwana er ook onder vallen. De wet wordt na de schorsing in gewijzigde vorm mondeling gepresenteerd. In ruil voor de stemmen van zijn partij lukt het Ronnie Brunswijk  het  Moiwana – vonnis  niet onder de amnestiewet te laten vallen, daar komt een aparte clausule voor.

Extra: In de blog van deze website vind je de namen van de parlementariers en hun stemgedrag. Bericht: Amnestiewet in stemming

Aankondiging stille tocht. Maatschappelijke- en kerkelijke organisaties in Suriname kondigen een stille tocht aan tegen de aantasting van de rechtsstaat. Met de stille tocht willen de organisaties hun bezorgdheid over de vele aanvallen op de rechtstaat tot uiting brengen. In het bijzonder de pogingen om het strafproces over de 8 Decembermoorden bij de Krijgsraad stop te zetten.

In Nederland wordt naar aanleiding hiervan ter ondersteuning op dezelfde dag  ook een stille tocht gepland. Een speciaal voor deze actie geopende facebookpagina roept geinteresseerden op zich aan te sluiten op dinsdag 10 april. Er zal om 18.30 uur op het Gelderlandplein in Buitenveldert/Amsterdam verzameld worden. Daar vandaan zal naar het consulaat van de Republiek Suriname worden gelopen, waar een brief zal worden overhandigd.

Vervolg Bespreking Wetswijziging

De vergadering begint omstreeks 09.30/14.30 uur en duurt lang, erg lang, maar is het luisteren meer dan waard. Er zijn veel vlammende betogen waarin de rechtstaat, de nationale en internationale rechtsorde op gepassioneerde en vaak emotionele manier worden verdedigd. Het wordt emotioneel als de herinneringen aan de jaren 80 worden gedeeld. Belangrijkste kritiek en bezwaar van de oppositie:  ‘De rechteloosheid en barbarij moeten uit deze samenleving worden verbannen. Dat zal niet gebeuren als de in haast ingediende amnestiewet wordt doorgedrukt. Zuiver en alleen om de verdachten die nu voor de 8 decembermoorden terecht staan vrij te pleiten’.

De voorstanders van de wet zijn echter bang voor de onrust en instabiliteit als de wet niet wordt aangenomen. Waar ze dat op baseren is (nog) niet duidelijk gemaakt. Ze willen nationale verzoening en een samenleving die toekomstgericht is, een samenleving die het verleden niet steeds met zich meedraagt. De aan de wet toegevoegde waarheidscommissie zal helend werken omdat dan de echte waarheid boven water zal komen, aldus het pleidooi.

De argumenten dat alleen recht gedaan wordt aan de vele slachtoffers en hun nabestaanden met een uitspraak van de rechter en conform de rechten die in de grondwet over schendingen van mensenrechten staan opgenomen, lijkt hun standpunt niet te veranderen. Zelfs het zwaarwegende culturele en spirituele argument: het afroepen van kunu – spreek uit: koenoe – over deze samenleving heeft geen invloed. Kunu is een vergeldingsmaatregel die de dood ten gevolge heeft. Einde vergadering: 19.10/00.10 uur. Volgende vergadering woensdag 4 april 2012 om 09.00 / 14.00 uur.