Désiré Delano Bouterse

Militair sportinstructeur, leider groep van 16, leider coup 25 februari 1980, oud-legerleider, partijleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), president van de Republiek Suriname.

Betrokkenheid:                                                                                                                                                                                                    Bouterse wordt gezien als ‘hoofdverdachte’ van de Decembermoorden. Hij is op en in die bewuste dagen en nachten door verschillende getuigen in Fort Zeelandia gezien. Hij geeft in 1998 toe in de hoedanigheid van bevelhebber verantwoordelijk te zijn voor de moorden, maar ontkent verder alle betrokkenheid. Hij zou, zo verklaart hij, niet aanwezig zijn geweest tijdens de moorden in Fort Zeelandia. Over de moorden zegt hij o.a. het volgende: Het was een tijd van revolutie. Er zijn veel coups beraamd. Deze is vrij hard neergeslagen.
In maart 2007 biedt Bouterse voor het eerst zijn excuses aan de nabestaanden aan.  Bouterse is ondanks verschillende dagvaardingen en beloftes om te verschijnen (nog) niet voor de Krijgsraad in Boxel verschenen.

Op de zitting van 7 januari 2010 lijkt er schot in de zaak van Bouterse te komen. Er zijn op deze dag  5 belangrijke getuigen tegen Bouterse opgeroepen. Het zijn André Haakmat, voormalig adviseur van Bouterse en Rudy Chotkan. Deze hebben echter te kennen gegeven (nog) niet in Suriname te willen verschijnen. Hoewel buitenlandse getuigen niet verplicht zijn te komen, wil de rechtbank  bij voorkeur niet uitsluitend volstaan met het voorlezen van hun verklaringen op papier. De rechtbank beraadt zich daarover.

Twee andere opgeroepen getuigen zijn door omstandigheden niet aanwezig. Ze wonen in Nederland, maar zijn alsnog bereid te verschijnen. De vijfde getuige Leendert Stijfmeyer was ten tijde van 8 december 1982 militair ingedeeld bij de Echo compagnie. Hij wordt gehoord  maar weet zich weinig te herinneren. Toch volhardt hij in zijn verklaring. De verklaring zou hem met fysiek geweld zijn afgenomen, tijdens het gerechtelijk vooronderzoek door de militaire politie. Hij heeft in die bewuste dagen Bouterse niet gezien.

Dan is er een nieuwe getuige. De getuige zou ook al door verschillende andere getuigen zijn genoemd als iemand die bruikbare verklaringen zou kunnen afleggen. Deze getuige heeft contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. Deze persoon zal alsnog als getuige worden gehoord. De zaak van Bouterse wordt tijdelijk geschorst en wordt terug verwezen naar de Rechter-Commissaris. Na het verhoor van deze getuige zullen ook de twee getuigen uit het buitenland die alsnog bereid zijn naar Suriname te komen worden gehoord. De volgende zitting staat gepland voor 15 februari 2010.

Op 23 maart 2012 verklaart Ruben Rozendaal onder ede dat Cyrill Daal, de vakbondsleider en Surindre Rambocus, de militair, door Bouterse zijn doodgeschoten. Bouterse zou hem dat persoonlijk hebben toevertrouwd. Ook zou Ruben Rozendaal 9900 dollar van Bouterse hebben ontvangen na zijn getuigenis op 8 mei 2010. Toen spaarde hij Bouterse nog. Rozendaal is verbitterd omdat Bouterse zijn belofte aan hem – meeprofiteren – niet is nagekomen.

Achtergrond:
Bouterse is geboren in Domburg op 13 oktober 1945. Zijn roepnamen zijn:  Bouta, Bevel, de Baas. Verder is Bouterse’s naam verbonden met de militaire machtsovername in Suriname op 25 februari 1980 en met de Binnenlandse Oorlog en de slachting van vrouwen en kinderen in het marrondorp Moiwana in 1986. Hij wordt verder meermalen beticht van betrokkenheid bij drugstransporten. Voor zijn betrokkenheid bij de drugshandel is hij in Nederland bij verstek tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Bouterse is voorzitter van de grootste politieke partij van Suriname, de NDP. Hij heeft jarenlang in het Surinaamse parlement, de assemblee, gezeten. Vanwege zijn afwezigheid in het parlement van 1 december 2007 tot 1 januari 2009 wordt hij op 28 januari 2009 uit het parlement gezet. Desi Bouterse is nu president van de Republiek Suriname. Bouterse was ook lid van de ‘Groep van 16’ sergeanten die de coup van 1980 pleegde. De ‘Groep van 16’ bestond uit de volgende personen:

  • Paul Bhagwandas: overleden
  • Desi Bouterse
  • Benny Brondenstein
  • Steven Dendoe
  • Roy Esajas: overleden
  • Ernst Geffery
  • Arthy Gorré
  • John Hardjoprajitno
  • Wilfried Hawker: overleden
  • Roy Horb: overleden
  • Ewoud Leeflang: overleden
  • Guno Mahadew: overleden
  • John Nelom
  • Roy Tolud: verdwenen/overleden
  • Ruben Rozendaal
  • Marcel Zeeuw