Edgar Dijksteel

Militair, chef veiligheidsunit belast met de veiligheid van Bouterse

Betrokkenheid:
Volgens de verklaring van Fred Derby was Dijksteel één van de 4 militairen die hem in de nacht van 7 op 8 december van huis ophaalde. Derby moest achterin plaatsnemen naast Dijksteel. Dijksteel verklaart zelf ook dat hij Derby en Kamperveen heeft opgehaald, ze op hun rechten heeft gewezen en hen heeft verteld waar ze van verdacht werden. Hij heeft ze naar Fort Zeelandia gebracht en wist verder niet wat er met hen zou gebeuren. Rozendaal had de leiding en reed toen we ze moesten ophalen, zegt hij. De opdrachten kwamen van de militaire leiding. Dijksteel heeft Bouterse niet gezien, wel Bhagwandas. Zijn unit was ondergebracht in Fort Zeelandia. Niemand mocht naar huis in verband met de onrustige situatie in het land. De volgende dag zag hij boven in een van de bastions de lijken over elkaar liggen. Ze vertoonden schotwonden, maar hij zag weinig bloed. Na 8 december is hij over de toedracht al verhoord door wijlen majoor Ausan van de militaire politie.