Eleonore Brakke-Geer

Voormalig secretaresse Desi Bouterse

In de ochtend van 8 december moest zij medicijnen meebrengen naar Fort Zeelandia. De medicijnen waren bestemd voor de juristen Riedewald en Gonçalves. In het Fort aangekomen maakte ze van de gelegenheid gebruik om met Desi Bouterse te spreken.

‘Ik hoorde schoten en uit gesprekken met de kinderen van de heer Bouterse, die op het complex woonden, maakte ik op dat er op mensen werd geschoten. Ik heb daarop de toenmalige mevrouw Bouterse geadviseerd om samen met haar kinderen de plaats te verlaten.’

Later op de dag ging ze weer naar het Fort. ‘De heer Bhagwandas had mij telefonisch gevraagd te komen. Ik moest mij melden bij de heer Bouterse. Dat heb ik, toen ik weer in het Fort was, telefonisch gedaan. Ik kreeg de opdracht te wachten. Ik ging ervan uit dat ik een persbericht moest uittypen naar aanleiding van wat er in de afgelopen nacht had plaatsgevonden. Dit laatste heb ik niet van de heer Bouterse gehoord, maar zelf geconcludeerd.’

Terwijl zij wachtte zag ze verschillende personen in het Fort. Een daarvan was Etiënne Boerenveen. Zij zag ook hoe Lewis, militair en lijfwacht van Bouterse, Frank Wijngaarde mishandelde.

Mevrouw Brakke-Geer verklaart verder dat toen zij met Bouterse belde zij ook schoten hoorde, dus dat die schoten waarschijnlijk door iemand anders werden afgevuurd.

Ze bleef tot in de avond wachten op instructies, maar die bleven uit. ‘Terwijl ik wachtte zag ik dat er glazen en whisky naar boven werden gebracht. Even later zag ik Fred Derby en Horb naar beneden komen en samen het Fort verlaten.’  Toen zij Bhagwandas met een riem van kogels om zijn borst voor de poort van het Fort heen en weer zag lopen, werd zij angstig en besloot toen tegen negen uur ’s avonds het Fort te verlaten.

Dit zijn fragmenten uit het verhaal van mevrouw Brakke-Geer uit het vooronderzoek. Tijdens de zitting komt mevrouw Brakke-Geer verschillende keren terug op haar eerder gedane uitspraken. Zo verklaart zij nu, Etiënne Boerenveen niet in het Fort te hebben gezien, maar wel buiten de muren van het Fort.