Harvey Naarendorp

Politicus

Harvey Naarendorp wordt gezien als een linkse intellectueel. Hij zou op 8 december meebeslist hebben over het lot van de gevangenen en zou op 8 december terwijl de executies aan de gang waren, het Fort hebben verlaten. Verder zou hij ook verantwoordelijk zijn voor de tekst die na de moorden op televisie en radio is uitgesproken. Dat de gevangen genomen personen zouden op de vlucht zijn doodgeschoten.

Nu getuigt Naarendorp dat hij Iwan Krolis en Errol Alibux, beiden ook verdachten, op de avond van 8 december heeft ontmoet op het kantoor van majoor Horb in de Memre Boekoe kazerne.

Krolis beweert dat het niet op 8 december was, maar op de negende, 10de of elfde december. Naast Horb zou ook de nu overleden Cesar Seedorf, oud NPS-er, aanwezig zijn geweest.

Sunil Oemrawsingh, woordvoerder van de nabestaanden, waar ik na elke zitting even mee praat zegt dat het inbrengen van de NPS, de verdenking moet doen afnemen dat de 8 decemberslachting een aangelegenheid zou zijn die ingegeven is door de politiek linkse partij, de Palu. De NPS is de partij waar de toenmalige president Venetiaan voorzitter van was.

Naarendorp beweert dat in het kampement door Horb een concept-oorlogsdecreet in het bijzijn van Krolis en Alibux ter beoordeling aan hem is voorgelegd. Van Horb kreeg hij toen ook te horen dat de gevangenen al waren vermoord. Het doel van het oorlogsdecreet was – zo wordt algemeen gedacht – een manier te vinden om de moorden te kunnen verantwoorden. Naarendorp zegt dat hij heeft laten blijken dat hij het niet eens was met de gang van zaken. Het oorlogsdecreet zou buitenlandse mogendheden de mogelijkheid bieden hun onderdanen middels militaire interventie te komen ophalen. Dit zou kunnen gelden voor de journalist Frank Wijngaarde, die de Nederlandse nationaliteit had.

Naarendorp denkt overigens niet dat Krolis iets met de moorden te maken heeft gehad. Het was een militaire operatie en dan is het praktisch uitgesloten dat burgers er iets mee te maken hadden.

Tijdens het verhoor beweert Naarendorp dat er met zijn verklaring aan de rechter-commissaris is gemanipuleerd. Er zou een passage ontbreken in de verklaring die hem nu in de zitting is voorgehouden. De Krijgsraad vindt dit een ernstige beschuldiging en zal deze kwestie bekijken.